Igrexa de San Bieito

A Igrexa de San Bieito é un templo católico erixido entre o 1618 e o 1634, sobre as ruínas dunha antiga capela románica. A construcción foi promovida por Don Gonzalo de Valladares, que está sepultado, xunto coa súa dona, no interior da igrexa. A finais do século XVIII fóronlle engadidas dúas torres de estilo churriguenesco, e no seu lateral, cara a praza, dispuña antigamente cunha escalinata.
Inscripción na fachada sobre a reforma na que se levantaron as torres. O texto di:

"Hízome el Marqués de Figueroa. Año de 1784. Carlos III reinando en España.
Maestro de la obra Manuel Ferrª (Ferreira) i Fuente"

Outros elementos

::: Arco :::

::: Bosque :::

::: Empedrado :::

::: Pazo :::